På denna sida hittar du de flesta ord som vi använder i föreningen och som du kanske inte hört förut eller undrat över. Skulle du sakna ett ord i listan ber vi dig kontakta webbgruppen så kan de försöka att åtgärda det.


c Expand All C Collapse All

Svarta draken i Drachenwalds vapen. Läs historien om Albion HÄR

Det finns många olika ansvarsområden som har ämbetsmän. Dessa har rapporteringsplikt till sina överordnande ämbetsmän, t.ex. rapporterar föreningens drots till Nordmarks drots som skickar vidare sammanställningen av Nordmarks drotsar till Drachenwalds drots som ger sin lunta till SCA i USA. Dessa är ej underställda styrelsen. Några stora ämbeten är drots, chatelaine, MoAS, härold, marsk, skattmästare, krönikör och fältskär. Ämbetsmännen utser själva sina efterträdare, och informerar sedan övriga sitt val. Ämbetena har inget med svensk föreningstradition att göra, utom möjligtvis skattmästaren.

När ämbetsmän så vill kan de kalla till ett möte för att dryfta saker som rör de olika ämbetena, verksamhet eller kommande projekt. På dessa brukar det meddelas om någon tänker avgå och lärlingar och efterträdare meddelas även på dessa träffar. Dessa möten kan vara endast till för ämbetspersonerna och deras lärlingar eller öppna för alla.

Tidförväxling utanför sin egentliga tid. Från grekiskans ana (baklänges, backad) samt khronizein (tidstypisk, hör hemma i en speciell tid).

Sällskapets år. Vår tideräkning startade med år 1 (AS I) 1 maj 1966.
Åren skrivs med romerska siffror ex 8 oktober 2010 blir 8 oktober AS XLV.
Idén kommer från AD (Anno Domino = Herrens år).

Lärling är en person som är student till en Laurel (Lagerkransorden, order of the Laurel.

En lärling bär i allmänhet ett grönt bälte, det gröna bältet är inte en skyddad symbol.

Inom pärskapsordnarna (se pärskap), dvs Order of Chivalry (se riddare), Order of the Laurel (se Laurel/ Lagerkransorden), order of the Pelican (se Pelican/ Pelikan) och Order of Defence (fäktmästare) så förekommer det att den som är medlem i någon av ordnarna tar studenter.

Konst och vetenskap.
Detta innefattar allt hantverk, konst och vetenskap mm som vi utövar inom SCA. Vi har även ämbetsmän med benämningen ”Minister of Arts and Science” (MoAS) som är den som ansvarar för hantverkskurser, tävlingar på event mm.

För att få delta i strider, fäktning mm måste de som slåss vara auktoriserade. Det innebär att en marsk (ansvarig) kontrollerat att de kan alla säkerhetsregler,kan kontrollera sitt val av vapen samt har korrekt utrustning med tillräckligt hög säkerhetsnivå. Vill man byta vapenslag och/eller rustning måste man alltså omauktoriseras.

Den som har huvudansvaret för en speciell händelse, ex fest eller helgevent, kallas autokrat. Personens uppgift är att hitta lokal, planera, fixa folk och hålla i alla trådar. Om det är så att sittande kronor närvarar på eventet brukar autokraten se till att deras önskemål blir tillgodosedda.

Rätten att bära vapen. Första gradens utmärkelse som ger rang och status inom SCA. Förutom rättigheter att få ett heraldiskt vapen har personen även rätt att tituleras Lord/Lady eller Herr/Fru.

Delas ut av kronor för väl utfört arbete i föreningen och är ofta den första utmärkelsen.

Symbol som visar tillhörighet eller ägande. En badge kan antingen vara för en person eller en grupp. Den måste, likt ett personvapen eller gruppvapen, registreras hos heraldikämbetet.

En festmåltid med minst 3 rätter, som oftast hålls lördag kväll under ett helgevent. Dock har Gotvik haft en berömd lunchbankett.

En bard cirkel (Bardic circle på engelska) är en informell sammankomst för sång och berättande. En samling människor, vanligtvis kvällstid och helst runt en brasa, som utbyter sagor och sånger i medeltida stil.

Alla som är med är välkomna att framföra lämpligt material, men deltagarna kan bara sitta och lyssna om de föredrar det. En bard är en person som sjunger, berättar historier, reciterar poesi, etc.

Man med högst rang i ett baroni (sittande krona). Tituleras med titeln innan namnet och visas stor hövlighet. Tituleras av andra med ”Ers Excellens”.

Kvinna med högst rang i ett baroni (sittande krona). Tituleras med titeln innan namnet och visas stor hövlighet. Tituleras av andra med ”Ers Excellens”.

Område som fått denna status av SCA t.ex. Göteborg – Baroniet Gotvik samt Gotland – Baroniet Styringheim.

När man slåss med blankvapen för uppvisning, tornering eller fältslag.

Riktiga vapen av stål. Vill man gå med svärd ute t.ex. på marknaden i Visby ska man kolla med polisen först om särskilt tillstånd krävs.

Torr/Fuktig/Blöt site refererar till alkoholtoleransen på ett event. 

På en Dry/Torr site är alkohol förbjudet.

Damp/Fuktig site accepterar vin, öl och mjöd men ingen starksprit. 

På en Wet/Blöt site finns inga alkoholregler att anpassa sig efter.

Det finns även benämningen ”Discreetly” damp (diskret site) vilket betyder att siten vanligtvis är Dry/Torr, men att ägarna har gått med på alkoholkonsumption, så länge det sköts diskret.

Styrelsen för SCA. Den instans som sköter driften av SCA.För mer information gå till hemsidan för BoD.

Ett vadderat vapen som är gjort av en kärna av t.ex. glasfiberstav som sedan kläs in med liggunderlag och kontaktlim till önskad form. Ytterhölje latex eller silvertejp. Mest leksaksstatus inom SCA. Används vid kämpaleksträning med barn under 16 år.

Liten sköld som mest används vid ”cut & thrust”.

Regaliaansvarig är en bra summering av detta ämbete. Vanligtvis i ett kungadöme, furstendöme eller baroni. Ämbetet ligger oftast under Skattmästaren. Antingen har man ämbetet så länge som sittande kronor regerar eller så har man det på en fastställd period oberoende av vilka som innehar tronen. Detta ämbete fanns till en början enbart i Kungadömet An Tir i USA och ansvarsuppgifterna skiljer sig en del från kungadöme till kungadöme.

Ämbetsman som ansvarar för nybörjare vad gäller att välkomna samt rekrytera. Ansvarar i vissa föreningar även för att låna ut kläder, festgear mm. Svensk benämning är ”Kastellan”.

Ämbetspost som ansvarar för medicinska frågor samt första hjälpen. Ska helst ha någon form av utbildning inom första hjälpen. Ska alltid finnas med vid torneringar samt krig och dylikt och då även medföra förbandslåda. Svensk benämning är ”Fältskär”.

Ämbete som ansvarar för en grupps tidning/utskick. Svensk benämning är ”Krönikör”.

Ett enkelt metallband som bärs runt huvudet för att hålla håret på plats.
I Sverige får alla använda den, men det rekommenderas inom SCA att du ska ha fått en AoA först.

Varning som ropas innan ett blankvapen dras.

Heraldiskt märke/symbol som visar vem som är vem. Måste registreras hos Heraldikämbetet och godkännas innan det kan användas. Endast den som har fått en AoA eller högre har rätt till ett vapenmärke. För designregler kontakta heraldikämbetet. Svensk benämning är ”Vapen”.

En träff där huvudsyftet är att lära ut eller ha workshops inom olika ämnen som rör SCA-verksamhet. På svenska Kollegium eller Universitet.

Den vars ära en kämpe slåss för i en tornering.

Gäller det en krontornering eller furstetornering så kommer denna person, vid vinst, regera tillsammans med sin kämpe. Engelsk benämning är ”Konsort”.

Ceremoni där de som har vunnit t.ex. krontorneringen kröns med sin dam/herre till nytt kungapar. Även Investiture kan användas vid ex baroniell kröning. Svensk benämning är ”Kröning”.

Det styrande dokumentet över organisation och struktur inom SCA, både medeltida och mundant.

Utmärkelse som ger permanent baron/baronessastatus. Svenska Hovbaron/baronessa. Inte knyten till ett landområde.

Fäktningsteknik där även hugg är tillåtna.

Torr/Fuktig/Blöt site refererar till alkoholtoleransen på ett event. 

På en Dry/Torr site är alkohol förbjudet.

Damp/Fuktig site accepterar vin, öl och mjöd men ingen starksprit. 

På en Wet/Blöt site finns inga alkoholregler att anpassa sig efter.

Det finns även benämningen ”Discreetly” damp (diskret site) vilket betyder att siten vanligtvis är Dry/Torr, men att ägarna har gått med på alkoholkonsumption, så länge det sköts diskret.

Heraldiskt emblem som är registrerat hos heraldikämbetet till en person eller grupp. När personen får en AoA blir detta då dennes vapenmärke.
För designregler kontakta heraldik ämbetet.

Kort vapen.

Ges till barn under 12 år för konst- och vetenskap.

Tilldelas någon som anordnat ett extremt lyckat kungadömesevenemang.

Ämbete som har högsta administrativa ansvaret inom SCA. Samordnare för de övriga ämbetena. Denna person är i många föreningar ordförande. På engelska Seneschal. Ordet seneschal härstammar enligt Webster’s från siniskalk som betyder nåt i stil med gammal tjänare. Drots härstammar från trutsazo, den som hade ansvar för trossen. Man kan sammanfatta båda till en person med administrativt och praktiskt ansvar för att ett hushåll eller en domän skall fungera i sin dagliga tillvaro. Vilket också på sätt och vis också gäller för en drots inom SCA.

Vinnare av kronturneringen. Den högsta myndigheten inom kungadömet. Makten delas lika mellan kung och drottning. Tilltalas Ers majestät, Ers nåd eller My Lady drottningen. På engelska tilltalas de Your Majesty, Your Grace eller My Lady Queen.

Torr/Fuktig/Blöt site refererar till alkoholtoleransen på ett event. 

På en Dry/Torr site är alkohol förbjudet.

Damp/Fuktig site accepterar vin, öl och mjöd men ingen starksprit. 

På en Wet/Blöt site finns inga alkoholregler att anpassa sig efter.

Det finns även benämningen ”Discreetly” damp (diskret site) vilket betyder att siten vanligtvis är Dry/Torr, men att ägarna har gått med på alkoholkonsumption, så länge det sköts diskret.

Inträffar när två fighters/fäktare träffar varandra nästan samtidigt.

En tilldragelse. Event kan vara en uppvisning, en fest, en kurs, en turnering, en helg med kurser, kämpalek och bankett eller ett veckolångt läger.

Officiella event är när en förening har annonserat ut i en SCA-tidning och alla är välkomna att anmäla sig.

Inofficiella event är något som föreningen anordnar för sina medlemmar där bara vissa inbjudna utifrån kommer.

Kassör. Det ämbete som är ansvarig för att hålla ordning på ekonomin.

Ämbetspost som ansvarar för medicinska frågor samt första hjälpen. Ska helst ha någon form av utbildning inom första hjälpen. Ska alltid finnas med vid torneringar samt krig och dylikt och då även medföra förbandslåda. Engelsk benämning är ”Chirurgeon”.

Kallas det föreningsförråd där man bl.a. kan låna kläder. I Gotvik kallas det bara för ”lånegarderoben”. Ansvarig person kallas för Gold Key eller fataburmö.

Favören är ett band eller annat personligt tecken på högaktning som oftast ges till en kämpe. Det kan vara ett tecken på allt från en Lycka-till-önskan till ett kärleksbevis. Ska du ställa upp i krontornering eller furstetorneringen är det ett tecken på att du går med på att krönas tillsammans med din kämpe om han/hon vinner. En kämpe kan ha många favörer. Engelsk beteckning är ”Favor”.

Favören är ett band eller annat personligt tecken på högaktning som oftast ges till en kämpe. Det kan vara ett tecken på allt från en Lycka-till-önskan till ett kärleksbevis. Ska du ställa upp i krontornering eller furstetorneringen är det ett tecken på att du går med på att krönas tillsammans med din kämpe om han/hon vinner. En kämpe kan ha många favörer. Svensk benämning är ”Favör”.

Festprylar. Det du behöver för att äta och dricka på en fest t.ex.: tallrik, skål (ibland serveras soppa), bägare att dricka ur, sked, ätkniv och gärna en tygpåse att dölja den moderna förpackningen av det du dricker. Bör vara i material samt utformat med medeltida känsla ex i metall eller trä. Denna bas kan sedan utökas med ljusstakar, ljus, servetter, karaffer, saltkar mm. Det förutsätts att du tar med dig ditt eget feast gear på event om inget annat anges. Second-hand butiker och loppisar brukar ha gott om trätallrikar och bestick som ser lite äldre ut. Det försvenskade ordet är ”Feastgear”.

Benämning om samtliga som deltar i heavy fighting. Svensk benämning är ”Kämpe”.

Ursprungligen ett övningsvapen för fäktning.

Titel som ges till ett baronis allra första baron eller baronessa.

Tituleras kvinna med utmärkelsen AoA eller GoA på svenska. Vid vanligt hövligt tilltal kan man säga min fru i stället för du. Talar man om en annan person som t.ex. min fästmö/ sambo är det också bra att använda min fru eller käresta.

Torr/Fuktig/Blöt site refererar till alkoholtoleransen på ett event. 

På en Dry/Torr site är alkohol förbjudet.

Damp/Fuktig site accepterar vin, öl och mjöd men ingen starksprit. 

På en Wet/Blöt site finns inga alkoholregler att anpassa sig efter.

Det finns även benämningen ”Discreetly” damp (diskret site) vilket betyder att siten vanligtvis är Dry/Torr, men att ägarna har gått med på alkoholkonsumption, så länge det sköts diskret.

Vinnare av furstetorneringen. Man med högst rang i ett furstendöme (sittande krona). Tituleras med titeln innan namnet och visas stor hövlighet. Tituleras av andra med Ers höghet, min furste eller “Furst + förnamn”. På engelska Prince.

Ett geografiskt område i ett kungadöme. Sverige är ett furstendöme som heter Nordmark. På engelska Principality, the Principality of Nordmark.

Vinnare av furstetorneringen. Kvinna med högst rang i ett furstendöme (sittande krona). Tituleras med titeln innan namnet och visas stor hövlighet. Tituleras av andra med Ers höghet, min furstinna eller “Furstinna + förnamn”. På engelska Princess.

Ett gille är en sammanslutning av personer med ett specifikt intresse, t.ex. matlagning, väva, växtfärga mm. Gillena är inte föreningsanknutna utan vem som helst som godtas av gillet får bli medlem. Engelska Guild.

Ämbete vars uppgift det är att ansvara för föreningens förråd, utlåningsmaterial mm.

En utmärkelse som är mer status än en vanlig AoA. Ger titeln Honorable Lord/Lady.

En man som har varit kung en gång får efteråt bära denna titel resten av livet. Tilltalas Ers excellens, My Lord Greven eller “Greve + förnamn”. I Sverige även Jarl. På engelska Earl eller Count.

En kvinna som har varit drottning en gång får efteråt bära denna titel resten av livet. Tilltalas Ers excellens, My Lady Grevinna eller “Grevinna + förnamn”. På engelska Countess.

Föreningar inom SCA brukar kallas för shire på engelska, t.ex. the Shire of Juneborg. Föreningen måste ansöka om sin shire- status och få den beviljad från kungadömet. Innan statusen är fastställd kallas föreningen för insipient shire.

Träningsteknik i heavy fighting där den som blir ”utbildad” (en person) möter alla en åt gången. Efteråt får personen positiv samt negativ kritik angående sin teknik eller brist därav.

Ges för hårt och uthålligt arbete för furstendömet samt en vilja att ställa sina kunskaper till förfogande för andra. Symbolen är ett gyllene band, buret någonstans på dräkten.

Föreningar inom SCA brukar kallas för shire på engelska, t.ex. the Shire of Ulvberget. Föreningen måste ansöka om sin shire- status och få den beviljad från kungadömet. Innan statusen är fastställd kallas föreningen för insipient shire. Engelsk benämning är ”Shire”.

Det ämbete som ansvarar för utvecklandet och registrering av ett medeltida namn, emblem och heraldiska vapen. Härolden är även den som kungör olika saker på t.ex. ett hov. Utropare. På engelska ”Herald”.

Kallas det inom SCA när man återskapar medeltida strider och torneringar. Ej skytte och fäktning. Se även Heavy Weapon.

De vapen som används för att strida. Ej värjor och skjutvapen. Stommen är av rotting med silvertejp runt. Stötvapen har vadderade spetsar av flera lager liggunderlag. Skärande eggar ska markeras med avvikande tejp. Vapnen är gjorda att efterlikna riktiga vapen, t.ex. svärd, sköld, spjut, morgonstjärna, tvåhandsvapen. Rustning i metall, härdat läder, ringbrynja och gambeson. Kan på vissa ställen även vara riktiga vapen, så kallade blankvapen.

Det ämbete som ansvarar för utvecklandet och registrering av ett medeltida namn, emblem och heraldiska vapen. Härolden är även den som kungör olika saker på t.ex. ett hov. Utropare. På svenska Härold.

Plats för härolder att hålla möten och hjälpa medlemmar på event. Behöver du en härold för att hjälpa dig med ditt namn eller ditt personvapen är det hit du ska ta dig.

En man som har varit kung minst två gånger. Tilltalas Ers Nåd, My Lord Hertigen eller “Hertig + förnamn”. På engelska Duke.

En kvinna som har varit drottning minst två gånger. Tilltalas Ers Nåd, My Lady Hertiginnan eller “Hertiginna + förnamn”. På engelska Duchess.

Vid en fest är det det bord där den närvarande adeln och högt ärade gäster sitter.

Utrop när säkerheten ifrågasätts vid samtlig kämpaleksutövning. ALL aktivitet avslutas & alla står still tills problemet åtgärdats (rem som gått av, list som delat på sig, person utifrån som står för nära etc). Används i grunden enbart under strider men blir mer och mer vanlig under all aktivitet. Om någon ropar Hold! på slagfältet så är normen att man går ner på ett knä.

Titulering till bland annat dem som fått Grant of Arms (GoA).

Ges för ridderlighet, höviskhet och tjänstvillighet extraordinär för dem boendes utanför Drachenwalds gränser, utdelas av kungen.
Läs historien om Albion HÄR

En sittande krona kan kalla till ett hov på en fest eller annan tillställning. På ett hov kan olika utmärkelser delas ut, kungörelser meddelas, straff, förfrågningar mm ske. Allt beroende på vad kronan behagar.

Ett hushåll är en sammanslutning av personer med ett specifikt intresse, t.ex. matlagning, smide eller av en speciell tidsepok som vikingatid, venetianska kurtisaner eller legoknektar. En subgrupp i den lokala föreningen. Hushållet skapar sina egna regler och ingen utomstående har med dem att göra, hushållet kan inte påverka föreningens regler.

Medeltida måleri som dekorerade och illustrerade böcker och viktiga pergament.

Avsiktsförklaring man lämnar när man vill ställa upp i exempelvis en krontornering. Innehåller bland annat att man accepterar de gällande reglerna för arvtorneringen.

Ceremoni där de som har vunnit t.ex. krontorneringen kröns med sin dam/herre till nytt kungapar. Även Coronation kan användas. På svenska Kröning.

Se Greve.

Medeltida skönskrift.

Innefattar SCA:s stridsgrenar med heavy fighting, bågskytte & fäktning.

Benämning om samtliga som deltar i heavy fighting. Engelsk benämning är ”Fighter”.

Se Known World.

Ett kanton är en mindre grupp inom SCA. Det är oftast, men inte alltid, en del inom ett baroni eller en provins.

Ämbetsman som ansvarar för nybörjare vad gäller att välkomna samt rekrytera. Ansvarar i vissa föreningar även för att låna ut kläder, festgear mm. Engelsk benämning är ”Chatelaine”.

Ges för ridderlighet, höviskhet och tjänstvillighet extraordinär, utdelas av kungen. Läs historien om Albion HÄR

En av de tre högsta ordnarna inom SCA – som ges av kronor efter konsultation med ordens övriga medlemmar till medlem som uppvisar mycket stor skicklighet i strid samt uppvisar artighet, behagfullhet och de färdigheter som krävs enligt Corpora för en sådan utnämning. Riddare tilltalas med Sir + namn eller Herr Riddare, på engelska Sir Knight. Kvinnor Sir + namn eller Min Fru Riddare, på engelska My Lady knight (på engelska heter orden chivalry. Riddare som person Knight).

Man brukar referera till den kända världen och då menas SCA världen. Det som hör hit är i första hand där det finns SCA- föreningar. Som exempel för att förklara begreppet kan nämnas att när SCA startade i USA så var resten av jorden okänd. Först ca 1980 fanns Europa med på kartan. För mer exakt uppgift om hur SCA-världen ser ut kan ni söka på www.sca.org.

En träff där huvudsyftet är att lära ut eller ha workshops inom olika ämnen som rör SCA-verksamhet. På engelska Collegium eller University..

Den vars ära en kämpe slåss för i en tornering.

Gäller det en krontornering eller furstetornering så kommer denna person, vid vinst, regera tillsammans med sin kämpe. Engelsk benämning är ”Consort”.

Se Arts and sciences.

Kronor bärs endast av Kung, Drottning, Prins, Prinsessa, Furste, Furstinna, Baron, Baronessa, Hovbaron, Vicecount m.fl. Det finns speciella regler för hur olika kronor ser ut.

Smeknamn för krönt person av rang, se ovan “krona”. Nämns endast i mundana sammanhang.

Ämbete som ansvarar för en grupps tidning/utskick. Engelsk benämning är ”Chronicler”.

Ceremoni där de som har vunnit t.ex. furstetorneringen kröns med sin dam/herre till nytt furstepar. Se annons på Nordmarks hemsida. På engelska Coronation och även Investiture kan användas.

Vinnare av kronturneringen. Den högsta myndigheten inom kungadömet. Makten delas lika mellan kung och drottning. Tilltalas Ers majestät, Ers nåd, Sire eller My Lord konungen. På engelska tilltalas de Your Majesty, Sire, Your Grace eller My Lord King.

Tituleras kvinna med utmärkelsen AoA eller GoA. Vid tilltal säger man Lady + namnet. Med små bokstäver, my lady, är det vanligt hövligt tilltal till någon som man inte vet hur man ska tilltala i stället för att säga du. På svenska kan man säga min dam eller min Fru.

En medlem i Laurel utser sin egen lärling. Lärlingens uppgift är att hjälpa sin mäster/mästarinna och därav dra lärdom. Lärling kan även kallas skyddsling inom Pelikanorden. På engelska Apprentice. Även Fosterling, Page, Protege och Squire kan användas i olika sammanhang.

Lärling är en person som är student till en Laurel (Lagerkransorden, order of the Laurel.)

En lärling bär i allmänhet ett grönt bälte, det gröna bältet är inte en skyddad symbol. Kallas på engelska för apprentice.

Inom pärskapsordnarna (se pärskap), dvs Order of Chivalry (se riddare), Order of the Laurel (se Laurel/ Lagerkransorden), order of the Pelican (se Pelican/ Pelikan) och Order of Defence (fäktmästare) så förekommer det att den som är medlem i någon av ordnarna tar studenter.

Lätta vapen är avståndsvapen t.ex. pilbåge, armborst och värjor samt liknande som används för fäktning. Engelsk benämning är ”Light weapons”.

En orden med hög status. Medlemskap ges av kronor efter konsultation med ordens övriga medlemmar till den som har visat mycket god kunskap och färdighet inom ett eller flera Konst och Vetenskapsområden samt att hela tiden vara villig att lära ut till andra. Dessutom ska personen genom sitt kunnande verka för sin regions bästa, uppvisa den artighet, grace och vara väl insatt i de färdigheter som SCA kräver enligt sin Corpora för en sådan utnämning. Medlem kallas för Master eller Mistress eller liknande benämning på egna språket.

Lätta vapen är avståndsvapen t.ex. pilbåge, armborst och värjor samt liknande som används för fäktning.

Order of.. Ges av Drachenwalds kungapar för tjänst i kungadömet. Dess ordenstecken är en vinglös drake som formar en ring runt en röd sten.

En list är det område som markerats där turneringar och kämpalekar hålls. I förlängning även de som arbetar med att hålla koll på torneringen. Listerna kan vara allt från ett vanligt rep till ett staket. Detta är en säkerhetsåtgärd för både kämpar och åskådare.

Ges till dem som har visat skicklighet inom konst och vetenskap, liksom viljan att dela med sig av sin kunskap till andra.

Den gamla symbolen var en gyllene medaljong med en sol, två bägare, en regnbåge samt en krona i ett rött band.
Den nya är ett ljus delad per pale i svart och blått med en gyllene låga.

Tituleras man med utmärkelsen AoA eller GoA. Vid tilltal säger man Lord + namnet. Med små bokstäver, my lord, är det vanligt hövligt tilltal till någon som man inte vet hur man ska tilltala i stället för att säga du. Kan även användas I omnämnande av relationsförhållanden. På svenska Herr.

Ges till den eller de som ägnat sig åt studier av tidsperioden som återskapas i SCA och använt resultatet av dessa studier för Nordmarks väl.

Ämbete som ansvarar för träning, övervakning av strider samt säkerhet.
Svensk benämning är Marsk.

Marshal. Ämbete som ansvarar för träning, övervakning av strider samt säkerhet.

Gruppstrid inom fäktning eller heavy fighting.

Ämbete som ansvarar för aktiviteter inom hantverk och föreläsningar mm.

Det är det vi kallar det som hör hemma i vår vanliga verklighet (vardagen) och inte tillhör vår medeltida lek.

Provsmakare. Den som avsmakar mat och dryck så att inte kronorna blir förgiftade. Kan även vara den som ansvarar för vinet/alkoholen.

Utrop som t.ex. härolder utropar för att påbringa uppmärksamhet innan de framför vad de har att säga.

SCAs indelning av den geografiska världen och lokalgrupper är minst sagt snårig men ungefär så här är det. Världen består av olika kungadömen. I dessa kan det finnas furstendömen och baronier och lokalgrupper som kallas för Shire samt mindre grupper i ett baroni som kallas kantoner.

Antalet SCA-medlemmar bestämmer benämningen. T.ex. Sverige som kallas för furstendömet Nordmark har underifrån räknat många lokalföreningar och två baronier. Vi ingår i kungadömet Drachenwald som i princip är Europa samt Sydafrika. Se även Known World.

Det finns olika sorters ordnar inom SCA. De tre högsta (kallas pärordnar/peerage är Pelikan (för tjänst), Laurel (för konst & vetenskap) och Riddare (för kämpalek eng. Chivalry). Dessa fungerar som rådgivande organ till kronorna. I dessa ordnar blir man invald av ordensmedlemmar samt av sittande kungapar.

Drachenwald har även Lindquistringes (tjänst), Panache (konst & vetenskap) samt Silver Guard (kämpalek).

Nordmarks ordnar är Gyllene Bandet (tjänst), Ljusorden (konst & vetenskap) samt Vita Porten (kämpalek).
Till de lägre ordnarna kan man rekommendera folk.

Stängd orden.
Gavs till aktiva inom fäktning, motsvarar en Grant of Arms i nivå.

Var fram tills det att Order of Defence instiftades den högsta utmärkelsen i Drachenwald inom fäktning.

Tilldelas en Drottning efter hennes första regentperiod (kan tilldelas en man om den kämpande parten är kvinna).

En pojke eller flicka som tjänar en vuxen SCA-medlem som träning. Hjälper till med olika saker som behövs. Även Apprentice, Fosterling, Protege och Squire kan användas i olika sammanhang.

Order of.. Ges av Drachenwalds kungapar för konst och vetenskap i kungadömet.
Vars tecken är en rundel från mitten randad i svart, gult och rött med en svart, röd och gul fjäder på; Drachenwalds färger.

Se Peer.

Den högsta graden man kan få. Kungligheter ger det till nya medlemmar i någon av de stora ordnarna samt till före detta kungapar eller furstepar tillsammans med deras kungliga pärskap (Royal peerage). T.ex. Count/Countess (suttit en gång som kungapar), Duke/Duchess (suttit minst två gånger som kungapar), Vicomte/Vicomtessa (fd furstepar).

Är inom SCA en rangbeteckning som används inom ordnar (på svenska pär/pärskap).

En av de fyra högsta ordnarna inom SCA. Medlem väljs in av sittande kungapar samt ordensmedlemmar och ges av kronor till medlem som tjänat och arbetat hårt och konstruktivt för kungadömet och är väl insatt i de färdigheter som SCA kräver enligt sin Corpora för en sådan utnämning. Medlem kallas för Master eller Mistress. Svensk benämning är ”Pelikan”.

En av de fyra högsta ordnarna inom SCA. Medlem väljs in av sittande kungapar samt ordensmedlemmar och ges av kronor till medlem som tjänat och arbetat hårt och konstruktivt för kungadömet och är väl insatt i de färdigheter som SCA kräver enligt sin Corpora för en sådan utnämning. Medlem kallas för Master eller Mistress. Engelsk benämning är ”Pelican”.

Används vid teknikträning i heavy fighting. En stomme, oftast av trä samt vadderad, utformad för att kunna öva slag på.

Engelskt uttal. Tidsenligt. Om man vill att något ska vara period menas att det ska efterlikna den tidsperiod som eftersträvas. T.ex. är inte en plasttallrik eller jeans ”period” hur du än försöker. Slanguttrycket purjo syftar på detta.

Ett alter ego som man hittar på. Du bestämmer själv hur invecklad historia din persona ska ha. En del nöjer sig med bara ett namn medan andra ritar släktträd och skriver en livsbeskrivning. Din karaktär får ej vara en verklig historisk person, ej adlig, ej hämtad från litteratur, filmer och teater eller fantasy. Om den persona du valt redan är registrerad hos SCA av någon annan måste du göra ändringar eftersom två personer inte kan samsas om samma persona. Namnet ska vara tidstypiskt för den nationalitet du valt. Personan används inom SCA för att fördjupa återskapandet av medeltiden.

Ges till de som flyttat från vårt fagra kungadöme. Döpt efter Permanent Change of Station som tilldelas Amerikansk militär när de beordras flytta.

Benämning om de människor som är med i SCA, närvarande på ett event, innevånare i ett SCA område eller helt enkelt de som befinner sig inom hörhåll av härolden (åhörare).

Ett mer eller mindre formellt intåg där man inträder i rangordning.
Kan förekomma vid hov och vid olika torneringar.

Protoge en person som är student till en Pelikan (order of the Pelican, Pelikanorden)

En protoge bär i allmänhet ett gult bälte, det gula bältet är inte en skyddad symbol.

Inom pärskapsordnarna (se pärskap), dvs Order of Chivalry (se riddare), Order of the Laurel (se Laurel/ Lagerkransorden), order of the Pelican (se Pelican/ Pelikan) och Order of Defence (fäktmästare) så förekommer det att den som är medlem i någon av ordnarna tar studenter.

Ges för ridderlighet, höviskhet och tjänstvillighet extraordinär, utdelas av drottningen.

För att återskapa medeltiden följer även olika rang med inom SCA. Högst rang har kungaparet, sedan kommer furstepar, sittande baronpar, Duke/Duchess, Count/Countess, Vicomte/Vicomtessa, Lord och Lady. In i detta ska även stoppas övriga kronor, ämbetsmännen och olika hedersutmärkelser m.m. Snårigt?! Javisst! Därför behandlas alla inom SCA med hövlig ridderlighet oavsett nybörjare eller annat. Att inneha hög rang innebär inte att man får köra med folk utom möjligtvis skämtsamt under hoven.

Trästommen till de vapen som används i Heavy Fighting. Engelsk benämning är ”Rattan”.

Att buga eller niga inför kungligheter eller mot danspartner.

Se Knight.

Ett beteende som starkt uppmuntras inom SCA (på engelska chivalry).

Trästommen till de vapen som används i Heavy Fighting. Engelsk benämning är ”Rattan”.

Tävlingsteknik inom heavy fighting. Går ut på att alla möter alla.

Ges till dem som visat ovanlig höviskhet, omtanke och ridderlighet. (Nordmark)

Kallas de papper som utmärkelser ges på till medlemmar.
Är kalligraferade och om man har tur även illuminerade.

Se Drots.

Föreningar inom SCA brukar kallas för shire på engelska, t.ex. the Shire of Ulvberget. Föreningen måste ansöka om sin shire- status och få den beviljad från kungadömet. Innan statusen är fastställd kallas föreningen för insipient shire. Svensk benämning är ”Härad”.

Ges för personlig tjänst till kungaparet. Finns i 3 versioner: kungens val, drottningens val samt kungens och drottningens val.

Order of.. Ges av Drachenwalds kungapar för kämpalek. Medlemmar kan bära ett silverarmband med en drake som håller i ett svärd.

Term för dem som just nu innehar tronen. Ex furstepar eller kungapar.

Det är brukligt att man under fester utbringar skålar. Det finns några viktiga som bör tas med: för Drachenwald, för Nordmark som skålas med vänster hand (Nordmarks första baron var vänsterhänt), för Drömmen, närvarande kronor. Sedan kan man skåla för allt möjligt t.ex. alla kvinnor, tappra kämpar, köket.

Det ämbete som är ansvarig för att hålla ordning på ekonomin. Engelsk benämning är ”Exchequer”.

En person som lärs upp och fostras in i SCA och mottar hjälp från en pär, Lord eller Lady. En medlem i Pelikanorden utser sin egen skyddsling. Skyddslingens uppgift är att hjälpa sin mäster/ mästarinna och därav dra lärdom. Kan även kallas lärling. På engelska Fosterling, även Apprentice, Page, Protege och Squire kan användas i olika sammanhang.

Sällskapet för kreativ anakronism. Vår världsomspännande förening. www.sca.org

Ges till dem som arbetar/arbetat för Normarks väl men ej är boendes inom dess gränser.

Väpnare är en person som är student till en riddare (se knight – riddare, order of Chivalry).

En väpnare bär i allmänhet ett rött bälte, det röda bältet är inte en skyddad symbol.

Inom pärskapsordnarna (se pärskap), dvs Order of Chivalry (se riddare), Order of the Laurel (se Laurel/ Lagerkransorden), order of the Pelican (se Pelican/ Pelikan) och Order of Defence (fäktmästare) så förekommer det att den som är medlem i någon av ordnarna tar studenter.

I vissa kungadömen är traditionen även att väpnare bär kedja och eller sporrar. Det är inte en tradition som används i Drachenwald.

En enklare måltid bestående i huvudsak av bröd, ost, kallskuret, mandlar, nötter och frukt.

Den titel som man har som arvtagare till furstetronerna. Från den stund man vunnit furstetorneringen tills kröningen.

Varierande typer av tävling där man slåss med exempelvis vapen och sköld, tvåhandssvärd eller annat vapenslag. För att få vara med krävs en godkänd rustning där utsatta kroppsdelar ska vara täckta av stål samt suspensoar, gäller både män och kvinnor. Vapnen och rustningen ska godkännas innan striden. För att delta måste man vara auktoriserad på de vapen man ställer upp i torneringen med. Man måste även fylla i ett papper där man säger att man vet vad man ger sig in på och vid eventuella skador inte kommer att stämma SCA eller annan ansvarig. Detta kallas för en Waiver.

Torr/Fuktig/Blöt site refererar till alkoholtoleransen på ett event. 

På en Dry/Torr site är alkohol förbjudet.

Damp/Fuktig site accepterar vin, öl och mjöd men ingen starksprit. 

På en Wet/Blöt site finns inga alkoholregler att anpassa sig efter.

Det finns även benämningen ”Discreetly” damp (diskret site) vilket betyder att siten vanligtvis är Dry/Torr, men att ägarna har gått med på alkoholkonsumption, så länge det sköts diskret.

Ett bättre ord är Portvakt. Det ställe där man anmäler sig, ev. betalar, och får information till det event man åkt till. Den person som för tillfället tagit på sig uppgiften kallas ofta (kärleksfullt) för troll så länge denne sitter där. Dessa är ej några medeltida benämningar.

En träff där huvudsyftet är att lära ut eller ha workshops inom olika ämnen som rör SCA-verksamhet. På engelska Collegium eller University..

En träff där huvudsyftet är att lära ut eller ha workshops inom olika ämnen som rör SCA-verksamhet. På svenska Kollegium eller Universitet.

Den som jobbat mycket inom den lokala föreningen eller på högre nivå kan få en utmärkelse. Personer runt omkring rekommenderar personen i fråga till fursteparet eller kungaparet att denne förtjänar en utmärkelse till t.ex. AoA för t.ex. sitt engagemang, hårda arbete för föreningens bästa, stor hjälpsamhet. Se regler och utmärkelser på Nordmarks och SCAs hemsidor.

  1. Heraldiskt märke/symbol som visar vem som är vem. Måste registreras hos Heraldikämbetet och godkännas innan det kan användas. Endast den som har fått en AoA eller högre har rätt till ett vapenmärke. För designregler kontakta heraldikämbetet. Engelsk benämning är ”Coat of Arms”.
  2. Inom SCA finns både riktiga vapen, kallat blankvapen och rottingvapen samt avståndsvapen. Vanligast är att man slåss med rottingvapen. Se Heavy Weapons. Kolla med marsken vilka regler som gäller.

Väpnare är en person som är student till en riddare (se knight – riddare, order of Chivalry).

En väpnare bär i allmänhet ett rött bälte, det röda bältet är inte en skyddad symbol.

Inom pärskapsordnarna (se pärskap), dvs Order of Chivalry (se riddare), Order of the Laurel (se Laurel/ Lagerkransorden), order of the Pelican (se Pelican/ Pelikan) och Order of Defence (fäktmästare) så förekommer det att den som är medlem i någon av ordnarna tar studenter.

I vissa kungadömen är traditionen även att väpnare bär kedja och eller sporrar. Det är inte en tradition som används i Drachenwald.

Tillhör kungligt pärskap. (Viscount/Viscountess) har suttit som furstepar.

Ges till dem som visat sig vara ridderliga, skickliga i vapenbruk, och villiga att undervisa andra. Denna utmärkelse ges för alla typer av kämpalek som godkänts i furstendömet.

Symbolen är en silverne medaljong i form av en port, hängande i en svart kedja.

Hurra och leverop. Vivat = för en person, vivant = för flera personer.
En hurra-term som är vanligare i USA är ’huzzah’.

Hurra och leverop. Vivat = för en person, vivant = för flera personer.
En hurra-term som är vanligare i USA är ’huzzah’.

Avstående: Används i stort sett inte i Drachenwald eller Nordmark.

En blankett som fylls i för att visa att man är medveten om risker t.ex. för en icke medlem delta på ett evenemang. Förekommer framförallt i USA.

Ett exempel i Sverige är när det krävs vårdnadshavares undertecknade för att ett barn får delta i en aktivitet.

Som medlem i Nordmark, eller lokalförening, så får du ett medlemskort via medlemssystemet. Medlemskortet kan du ladda ner t.ex. till din telefon för att visa eller skriva ut och ta med dig på evenemang.

Torr/Fuktig/Blöt site refererar till alkoholtoleransen på ett event. 

På en Dry/Torr site är alkohol förbjudet.

Damp/Fuktig site accepterar vin, öl och mjöd men ingen starksprit. 

På en Wet/Blöt site finns inga alkoholregler att anpassa sig efter.

Det finns även benämningen ”Discreetly” damp (diskret site) vilket betyder att siten vanligtvis är Dry/Torr, men att ägarna har gått med på alkoholkonsumption, så länge det sköts diskret.