Vad säger lagen om kastellanen?

Nordmarks lag punkt D beskriver Nordmarks ämbetsmän, deras tillträden och plikter.
Mandatperioden är två år. Efter den perioden kan ämbetsmannen avgå eller anhålla om förlängning med ytterligare två år. Anhållan ställs till fursteparet, som kan godkänna eller avslå förfrågan.
Förlängning kan ske en gång, så att de totala åren för ett ämbete inte överstiger fyra år i rad.

Nordmarks lag punkt D 3 beskriver ämbetsmännens plikter.
Här står bland annat att ”En ämbetsman skall vaka över utvecklingen och kunskapen inom sitt ämbetsområde.” (D3f)

Nordmarks lag punkt D 4 i beskriver kastellanens plikter.
Kastellan biträder drotsen, och koordinerar information tillintresserade och till nya medlemmar i hela furstendömet.

Viktiga länkar

Drachenwalds webbsida för Chatelaine finns bra och informativa sidor, som till exempel:

  • Helping your group accept new members
  • New member’s packet
  • People who move in from another group
  • Dealing with the media

Reporting guidelines for Chatelaines