Vad säger lagen om drotsen?

Nordmarks lag punkt D beskriver Nordmarks ämbetsmän, deras tillträden och plikter.
Mandatperioden är två år. Efter den perioden kan ämbetsmannen avgå eller anhålla om förlängning med ytterligare två år. Anhållan ställs till fursteparet, som kan godkänna eller avslå förfrågan.
Förlängning kan ske en gång, så att de totala åren för ett ämbete inte överstiger fyra år i rad.

Nordmarks lag punkt D 3 beskriver ämbetsmännens plikter.
Här står bland annat att ”En ämbetsman skall vaka över utvecklingen och kunskapen inom sitt ämbetsområde.” (D3f)

Nordmarks lag punkt D 4 a beskriver Drotsens plikter.
Drotsen är ordförande vid Ting. Drotsen skall inneha kopior av Corpora, Drachenwalds lag och Nordmarks lag för distribution till ämbetsmän. Drotsen fungerar som rådgivare till fursteparet och till furstendömets innevånare i lag​ och regeringsfrågor.
Drotsen skall höra alla i Nordmark bosatta kungliga pärer som innehar Patent of Arms i det fall någon av fursteparet inte innehar ett Patent of Arms, två månader innan kommande furstetornering. Om dessa är av åsikten att Fursten/Furstinnan har fullgjort sina åtaganden enligt Corpora, Drachenwalds lag och Nordmarks lag skall fursteparet föräras Patent of Arms av efterföljande furstepar.

Viktiga länkar

Drachenwalds webbsida för Senechal finns viktiga dokument, som till exempel:

  • SCA Inc Corpora Law
  • Kingdom Law
  • SCA Inc Senechal Policies
  • Information on how to be a Senechal in Drachenwald