Uma – Historik och milstolpar

Aug 1991 – en medeltidsförening skapas i Umeå Uppstarten till Uma kom sig av att en grupp vänner var på en Medeltidsvecka och träffade diverse personer som var med i SCA i Sverige (dåvarande baroniet Nordmark). De blev sporrade att själva starta upp en lokalförening, utmynnande i spontan träff på en gräsmatta på Ålidbacken med sådär 50 personer som fått höra om idéen..