Vad säger lagen om marsken?

Nordmarks lag punkt D beskriver Nordmarks ämbetsmän, deras tillträden och plikter.
Mandatperioden är två år. Efter den perioden kan ämbetsmannen avgå eller anhålla om förlängning med ytterligare två år. Anhållan ställs till fursteparet, som kan godkänna eller avslå förfrågan.
Förlängning kan ske en gång, så att de totala åren för ett ämbete inte överstiger fyra år i rad.

Nordmarks lag punkt D 3 beskriver ämbetsmännens plikter.
Här står bland annat att ”En ämbetsman skall vaka över utvecklingen och kunskapen inom sitt ämbetsområde.” (D3f)

Nordmarks lag punkt D 4 c beskriver marskens plikter.
Marsken har rätt att utfärda tilläggsregler för vapen, rustningar och säkerhet för kämpalekar, i samarbete med sin överordnade. Marsken är ansvarig för all kämpalek inklusive tung strid, fäktning och bågskytteunder strid.

Viktiga länkar

Drachenwalds webbsida för Kingdom earl marshal for armoured combat

Drachenwald Marshal’s Handbook pdf

Armoured combat authorisation form pdf