För att organisera allt det där administrativa för Nordmark så finns det en förening som fungerar som alla svenska föreningar. Vi skiljer på det vi gör när vi kallar oss förening och när vi ”leker medeltid”. SKA Nordmark är föreningen som har stadgar, ekonomi och väljer en styrelse en gång om året och Furstendömet Nordmark är SCA när vi träffas och har evenemang, hov, torneringar mm.


Hur hänger det hela ihop? SKA och SCA.

Nordmark består av två delar som hänger ihop, en del som vi kallar leken, och en del som är det vi kallar det mundana – vardagen. I leken så pratar vi om Furstendömet Nordmark (SCA) och i den vanliga världen pratar vi om SKA Nordmark dvs föreningen.

Enligt föreningens stadgar §2 så: SKA Nordmark är en svensk partipolitiskt neutral och religiöst obunden ideell riksförening för anslutna föreningar och enskilt anslutna individer med syftet att verka för främjandet av praktiska studier i medeltidens seder och bruk med medeltida objekt som förebild, samt att stödja The Society for Creative Anachronism, Inc:s svenska gren Nordmark, med dess eventuellt underordnade grenar. SKA Nordmark verkar även för spridandet av SCA i andra länder, samt att ge ut Nordmarks nyhetsblad

SKA Nordmark är en sk affiliate member till SCA.inc. På svenska pratar vi om affilierad, vilket betyder att vi är en ansluten förening. Denna anslutning gör att furstendömet Nordmark är en officiell grupp inom SCA.

SKA. är den svenska förkortning vi använder, det står för Sällskapet för Kreativ Anakronism (anakronism betyder otidsenlighet). SCA. är engelska och står för Society for Creative Anachronism.

Vad är då poängen med det här?

Jo att den som är medlem i en lokalförening i SKA Nordmark är likställd med en medlem i SCA.inc. genom att vi är anslutna. Det gör att vi kan åka på evenemang utanför Sverige och även att vi har rätt att ställa upp i torneringar, krig, hålla ämbeten mm inom det större SCA paraplyet.
Vi i Sverige och Nordmark har valt att komplettera detta genom att även ha föreningar. Anledningen är att SCA:s struktur är svår att översätta direkt till svensk föreningskultur och lagstiftning, så för att vi ska kunna dra nytta av de möjligheter som finns till att ha organisationsnummer, bankkonton, hyra lokaler mm har vi föreningar för att sköta det administrativa.

Föreningen SKA Nordmark har ett fåtal direktanslutna medlemmar men framför allt ett antal så kallade Institutionella medlemmar, dvs föreningar som i sin tur är anslutna till SKA Nordmark. De kallas i allmänhet för lokalgrupper.

SKA Nordmark har en styrelse som leds av ordföranden – som även är den person som har titeln som Drots i furstendömet.

Starta en lokalgrupp

Om ni är intresserade av att starta en lokalgrupp så hör av er till föreningens ordförande.

Drachenwald

Drachenwald är ett av SCA:s kungadömen, det täcker i stort sett hela europa samt delar av mellanöstern och afrika. Det finns inte aktivitet på alla dessa ställen men vi har aktiva grupper i Finland, Sverige, England, Wales, Skotland, Island, Tyskland, Belgien, Holland, Irland, Österrike, Bulgarien och det finns medlemmar i Norge, Frankrike samt några andra länder.

SCA

SCA. The Society for Creative Anachronism är en världsomspännande organisation som har aktiva grupper framförallt i Nordamerika (USA och Kanada) men även Europa, Nya Zeeland, Australien, Korea, Japan. Föreningen bildades 1966 efter en väldigt lyckad studentfest i Kalifornien.

SCA är registrerat i Kalifornien som en icke vinstdrivande organisation med fokus på utveckling och lärande. SCA:s styrelse kallas för BOD, vilket står för Board of Directors.

SCA.org