Det finns två huvudsakliga spår för häroldar; rösthärolderi och bokhärolderi.

Rösthärolden är den som håller i hov, ropar ut kämparna på torneringar, går runt på event och ropar ut när något händer osv. Rösthärolden använder sin röst väldigt mycket.

Bokhärolden är den som hjälper folk med sina namn- och vapenregistreringar, håller koll på rangrullan och utmärkelser osv.

En del härolder behärskar båda dessa områden, medan andra känner sig mer hemma på ett än det andra. Det är helt okej, man måste inte vara expert på allt!

Nordmarks härold

Nordmarks högste härold kallas för Silversparrehärold. Denne person ska bistå fursteparet med de häroldstjänster de behöver. Om denne person själv inte är rösthärold så kan den hjälpa fursteparet att hitta en sådan för att hålla i sina hov.

Till sin hjälp har Silversparrehärolden en vice härold som kallas Gyllene Bandet-härold. Om det är möjligt så är det en bra balans att ha en rösthärold och en bokhärold som jobbar tillsammans, men det är inget krav att det ska vara så.

Vad säger lagen om härolden?

Nordmarks lag punkt D beskriver Nordmarks ämbetsmän, deras tillträden och plikter.
Mandatperioden är två år. Efter den perioden kan ämbetsmannen avgå eller anhålla om förlängning med ytterligare två år. Anhållan ställs till fursteparet, som kan godkänna eller avslå förfrågan.
Förlängning kan ske en gång, så att de totala åren för ett ämbete inte överstiger fyra år i rad.

Nordmarks lag punkt D 3 beskriver ämbetsmännens plikter.
Här står bland annat att ”En ämbetsman skall vaka över utvecklingen och kunskapen inom sitt ämbetsområde.” (D3f)

Nordmarks lag punkt D 4 b beskriver häroldens uppgift.
Här står att härolden ska hålla en rangrulla, göra den tillgänglig för folket och uppdatera den.
Eftersom vi i Nordmark använder oss av Drachenwalds OP som rangrulla, så behöver inte Nordmarks härold göra ett eget register över Nordmarks invånare.

Hur rekommenderar jag någon till en utmärkelse?

Först kollar du att personen som du vill rekommenderar inte har redan fått utmärkelsen du tänker på. Det gör du i Drachenwalds Order of Precedence eller även kallad OP .

Känner du dig osäker på hur du använder OP så fråga gärna någon om hjälp, t.ex. din lokalförenings härold eller Nordmarks härold.

På rekommendationssidan i OP skriver du in SCA-namnet på personen du vill rekommendera. du behöver inte skriva in hela namnet, det räcker med för- eller efternamn. Du får fram en lista på personer med det namnet och där väljer du rätt person och klickar på ”Select”.

Du får då fram en lista på vilka utmärkelser personen redan har. Sedan finns det kryssrutor för alla utmärkelser som finns.

I rutan ”Why” ger du en motivering till varför du tycker att personen ska få just den utmärkelsen du kryssat i. Det är för att det skall vara lättare för kronorna att bilda sig en uppfattning om de håller med dig. Det är ju inte självklart att en person får en utmärkelse bara för att det kommit en rekommendation, men det är troligare att personen blir uppmärksammad då.

Genom OP kan du lämna rekommendationer till utmärkelser för alla sittande kronor i Drachenwald. Du kryssar bara för rätt krona eller kronor du tycker bör ta emot din rekommendation.

I formuläret står en fråga om du kan rekommendera en präntare (scribe) som ska göra scrollan till utmärkelsen. Den går bra att lämna tom om du inte har något förslag.

Längst ner skall du skriva dina uppgifter och din e-postadress så att kronorna kan ta kontakt med dig.

Drachenwalds häroldskollegie

Drachenwalds häroldskollegie består av en samling härolder i Drachenwald, som varje månad håller ett digitalt möte där man går igenom den månadens namn- och vapenansökningar som finns i OSCAR.  OSCAR är databasen där alla namn- och vapenansökningar inom hela SCA samlas.
Det finns inga krav att man måste delta, men det är en chans att lära känna de övriga härolderna och ha lite roligt häroldssnack. Alla heraldikintresserade är välkomna att delta på dessa möten och man lär sig väldigt mycket.

OSCAR

Nordmarks häroldswebb och Drachenwalds häroldssidor

På Nordmarks häroldswebb finns mycket information om hur man gör när man ska registrera namn och vapensköld, samt länkar till viktiga sidor.

På Nordmarks häroldswebb finns även information om hur du gör när du ska betala för din registrering av namn, vapensköld och device.

Även på Drachenwalds häroldswebb finns mycket matnyttigt.