Här hittar du Nordmarks lag som tagits av furstepar efter samråd med Nordmarks folk under ett Ting.