Drotsrapporten är viktig för att vi ska kunna veta hur vårt furstendöme mår. Varje Drots/ordförande i våra härad/baronier skall lämna in kvartalsrapporter.

Rapporten är en kvartalsrapport och ska in absolut senast:
15 Januari(Q4), 15 April(Q1), 15 Juli(Q2) , 15 Oktober(Q3)


Enklast rapporterar ni via nedanstående formulär.

Rapportera - Drots