Varje marsk från varje härad/baroni måste rapportera in till Nordmark en gång om året.
Fäktning i Nordmark måste rapportera skador eller andra avvikelser som påverkar säkerheten årligen. Varje fäktgrupp i Nordmark ska upprätta en verksamhetsplan årligen där planerad aktiviteter beskrivs. Vid olycka eller annan incident som påverkar säkerheten inom fäktning skall uppgifter lämnas omedelbart via blanketten nedan.

Rapporten är en årsrapport och ska in absolut senast:
15 Januari(året efter)


Enklast rapporterar ni via nedanstående formulär.
Om ni känner er bekväm med att fylla i formuläret på engelska så är det till stor hjälp för Normarks Fäktmarsk som ska sammanställa alla rapporter och skicka vidare dem på engelska till Drachenwald. Men det går bra att skriva på svenska också om det känns bättre för att få fram budskapet.

Rapportera – Fäktning