Varje marsk från varje härad/baroni måste rapportera in till Nordmark en gång om året.
Fäktning i Nordmark måste rapportera skador eller andra avvikelser som påverkar säkerheten årligen. Varje fäktgrupp i Nordmark ska upprätta en verksamhetsplan årligen där planerad aktiviteter beskrivs. Vid olycka eller annan incident som påverkar säkerheten inom fäktning skall uppgifter lämnas omedelbart via blanketten nedan.

Rapporten är en årsrapport och ska in absolut senast:
15 Januari(året efter)


Enklast rapporterar ni via nedanstående formulär.

Adress till dig om vi behöver kontakta dig ang rapporten
Beskriv dem med namn och antal deltagare
Om ja, beskriv händelsen och hur den hanterades av närvarande läkare.
Om ja, beskriv händelsen och hur ni löste problemet.
Beskriv antal träningar ungefär, samt ungefärligt hur många ni brukar vara.
Beskriv händelser som kan vara för vikt av nordmark.
Har du förslag på förbättringar, lämna gärna kommentarer här.