Varje marsk från varje härad/baroni måste rapportera in till Nordmark en gång om året.
Fäktning i Nordmark måste rapportera skador eller andra avvikelser som påverkar säkerheten årligen. Varje fäktgrupp i Nordmark ska upprätta en verksamhetsplan årligen där planerad aktiviteter beskrivs. Vid olycka eller annan incident som påverkar säkerheten inom fäktning skall uppgifter lämnas omedelbart via blanketten nedan.

Rapporten är en årsrapport och ska in absolut senast:
15 Januari(året efter)


Enklast rapporterar ni via nedanstående formulär.

Rapportera - Fäktning