Vackraste Nordmark

Detta är faktiskt min sista krönika som drots för Nordmark. Efter tre år så kommer jag lämna över till Una Björnsdóttir som mundant heter Ulrica Hermansson. Una har varit med i SCA i många år och de senaste åren även med i SKA Nordmarks styrelse där hon gjort ett strålande jobb. Jag ser fram emot att få följa Una i hennes nya roll som drots. För mig väntar ett nytt äventyr då jag till sommaren tar över som senechal för Drachenwald.

Under mina år som drots har större delen kantats av pandemin vilket har gjort att rollen sett annorlunda ut. Precis som övriga samhället så har SCA fått ställa om till att bli en verksamhet där vi framför allt har träffats digitalt. Det är lätt att glömma bort nu när alla är så vana hur svårt det var för de flesta av oss i början. Jag minns att första gången jag skulle använda Zoom så fick jag en mycket pedagogisk genomgång av Mistress Lia. Nu två år senare så är det en del av ens vardag. Även om det digitala aldrig kan ersätta att träffas fysiskt så har det ändå gjort att vi tagit oss igenom dessa år. Vi har tillsammans sett till att Nordmark har stått starkt.

Även om jag som drots haft en annorlunda period så har arbetssättet som ordförande för SKA Nordmark inte påverkats lika mycket. Styrelsen för Nordmark har sedan många år haft sina möten digitala för att göra det möjligt att träffas mer regelbundet. Mitt uppdrag som ordfö-rande kommer jag lämna över vid årsmötet. Hur den nya styrelsen kommer se ut är vi med-lemmar som bestämmer. Är du intresserad av att vara med i styrelsen så hör gärna av er di-rekt till valberedningen eller till mig om ni har några frågor:
valberedning@nordmark.org
drots@nordmark.org

Vill rikta ett stort tack till både Matheus och Gele som båda varit krönikörer under min tid som drots. Det är ett fantastiskt jobb ni har gjort och gör! Tack för samarbetet!

Nordmark- ni är bäst!

Tova, drots av Nordmark