Känner du att du skulle vara sugen att tillträda som kastellan sänder du ett mail snarast till drots & furstepar och förklarar varför. De kommer se över ansökningarna och tillsätta.
/drots@nordmark.org, furste@nordmark.org, furstinna@nordmark.org