Kallelse till SKA Nordmarks årsmöte 2016

– att hållas vid Nordmarks universitet uti Järlåsa, söndagen den 28 februari kl 10.00. Motioner skall vara styrelsen tillhanda styrelsen (drots@nordmark.org) senast två veckor innan. Dagordning SKA Nordmark Årsmöte 2016 §1. Mötets öppnande §2. Val av mötesordförande, protokollförare och justeringsmän tillika rösträknare §3. Fråga om mötets behöriga utlysande §4. Fastställande Läs mer…

Drotsens ord

Kära Nordmark! Så går ett år ifrån vår tid, etcetera… Att midvinternattens köld skulle vara hård är blott en stilla önskan detta år, då månaden mörv har fått breda ut sig hur den vill över landet. Med julstämningen är det alltså sådär, men det må väl vara hänt. Det blir Läs mer…

Lilla eventkalendariet

LITET EVENTKALENDARIUM (event inom Nordmarks gränser + våra kungadömesevenemang) Januari 2016 8-10 12th Night Coronation – Dependence Under Wychwood 30-31 Vintergille – Örehus Februari 2016 5-7 Nordmarks scrioptorium – Nordmark19-21  Fäkthelg – Gyllengran 26-28 Nordmarks universitet – Nordmark Mars 2016 4-6 St Egon & baroni investitur – Gotvik 11-13 Jungfru Maria Bebådelsegille – Reengarda April 2016 Läs mer…

Furst Ludvig och Furstinna Blenda

Fursteparets ord

Ludvig och Blenda hälsar Nordmarks folk! En frostbitande hälsning från Ludvig och Blenda fursteparet av Nordmark! Vi är nu inne i december, egentligen borde vi känna av den kyla som tagit ett fast grepp över Normarks sjöar och skogar. Men tack vare all den värme vi får från er var Läs mer…

Vice drotsens ord

Hej Nordmark! När jag skriver detta så börjar det närma sig jul och en efterlängtad ledighet. Jag har planerat att sy och hoppas på att äntligen bli klar med en dutch cloak som jag började någon gång förra vintern eller tidig vår. Och när den är klar så får jag Läs mer…