På grund av rådande status i pandemin så kunde inte kröningen hållas i Eplaheimr (Irland) och heller inte här på hemmaplan i Nordmark. Men eftersom då sittande kungaparet Æiríkr inn Hárfagri och Jacquelyna de Bellmont redan suttit på tronerna i två år var det tid att ändå genomföra kröningen. Det blev då via en online sändning.

Lördag 8 januari 2022 vid 16-tiden sändes kröningen till alla i den Kända Världen som ville titta och det var vi många som ville.

Med många leenden och tårar i ögonvrån tackar vi det nu nedstigna kungaparet för deras trogna och långa tjänst för kungarikets väl mitt i en pandemi. Vivant! Vivant!!! VIVANT!!!

Æiríkr och Jacquelyna svär trohet till det nytillträdda kungaparet Eila och Morales.

Låt oss nu höja våra glas och stämmor för att hylla det nya kungaparet Morales och Eila som nu kommer att ta hand om vårt kungarike med trygg hand. Vi har redan under kröningsceremonin fått höra deras första ord till Drachenwalds folk. De ber oss om att följa de olika regionernas råd och rekommendationer. Hålla oss friska och säkra tills det återigen är möjligt för oss att träffas och fira ihop!

Låt oss utropa att trefaldigt Vivant för vårt nya kungapar. Vivant! Vivant!!! VIVANT!!!

Drottning Eila och Kung Morales vid kröningen 2022
Kategorier: Nyheter