Helgen den 31 januari till den 2 februari hölls Nordmarks tredje ämbetsmannahelg. Ämbetsmannahelgen är ett evenemang som organiseras årligen av Nordmarks Drots med hjälp av styrelsen. Syftet med ämbetsmannahelgen är att stärka Nordmark genom att stödja ämbetsmän och styrelse på alla nivåer från lokalnivå och uppåt. Det betyder att det är en ganska bra blandning av gamla och nya ämbetsmän och de uppdrag och ämbeten som är representerade.

I år hade vi deltagare från Reengarda, Aros, Holmrike, Styringheim, Attemark, Ulvberget, Gyllengran samt från Fursten- och Kungadömesnivå. Det var både aktiva ämbetsmän och de som är intresserade av vad ämbetsmannaskapet innebär i föreningen.

Diskussionerna handlade om SCA och Nordmarks historia från 1966 och framåt. Det talades om rekrytering, hur man behåller medlemmar, hur olika lokalföreningar löser problem, hur vi kan skapa en bättre kultur för att fler ska vilja vara ämbetsmän, det största fokuset är dock att vi får träffas och socialisera så det blir mycket erfarenhetsutbyte mellan ämbetsmän men också att bara få ett ansikte på ett namn och lära känna varandra. Att vara ämbetsman kan ibland bli lite ensamt så en viktig del av helgen är att skapa en känsla av att som ämbetsman i Nordmark så är man inte ensam, vi är många som är aktiva i att driva föreningens olika delar och vi behöver varandras hjälp och stöd.

Största delen av helgen är i mundana kläder men avslutas med en knytisbankett i dräkt.

Vid pennan
Mäster Edricus Filius Offaeus
Mka Jonas Evertsson