Norra Nordmarks lokalgrupper: Uma, Reengarda och Frostheim har startat upp processen med att bilda ett baroni i norr. På denna sida kan du hitta lite information om deras process och följa hur det går för dem.


Lite om tanken bakom baroni-idén

Frostheim, Reengarda och Uma = Norra Nordmarks blivande baroni

Historien om baroni-tankarna genom åren

SCA kommit först till de nordöstra stränderna av Bottniska viken i tidigt 90-talet. Uma (Umeå och området) grundades i 1991, Frostheim (Luleå och området) i 1992, och Reengarda (Skellefteå och området) i 1995.

Redan i 90-talet hade vi pratade om att skapa ett baroni i området men då hade vi för få betalande SCAiter för att kunna skapa ett bra baroni. Vi var nog många som lekte och var medlemmar i föreningarna, men inte alla var medlemmar i SCA eftersom det var innan vi kunde bara betala till Nordmarks “SCA-affiliate” föreningen och det var inte så lätt att skicka pengar till USA.

Det har även varit prat om att bilda baroni med Torna. Det föll p.g.a. att det skulle ha varit dåligt både för Aarnimetsä och Nordmark eftersom hade vi pratade om att bilda ett fristående baroni under Drachenwald. (n.b. SCA Corpora förbjuder lokal grupper att korsa en stats- eller internationella gränsen utan en specifik avvikelse från Society Seneschal, eftersom SCA Föreningen måste kunna rapportera sina ekonomiska resultat på stat-för-stat eller internationell basis. Därför kunde vi troligtvis inte ha gjort det iallafall.)

Frågan om Baroni i norra Nordmark har kom upp då och då sedan dess men hade inte kom så länge som att bilda en arbetsgrupp för att jobba på det.

Baroni-tankarna i dag

I våren av 2020 kom frågan upp igen. Nu har vi tillräckligt med medlemmar, kunskap, och förstånd nog att göra det på ett bra sätt. Vi har framförallt folk som är villiga att lägga ner arbetet som behövs och en arbetsgrupp bildades.

Varför vill vi ha ett baroni?

De finns säkert så många skäl som det finns folk som är intresserade men, några är:

  • More cookies” Det finns många i området som jobbar för SCA och om vi ha ett Baroni så kan Baronparet dela ut utmärkelser. 
  • ”Pompa och ståt” 
  • Stärker banden mellan våra grupper.

Läs mer om baroniprocessen