– Hur hittade du till SCA?

SCA är ett sätt att vara i medeltiden året runt, och inte endast på sommaren. Efter många år på Medeltidsveckan och inom Gutars Bågskyttar ville vi mer, och just då bjöd Margareta Hoas in till hantverksträffar och inspirerade oss. Det första eventet var en Styringheims Lucia i Clematishuset i början av 00-talet. 

– Vad fick dig att engagera dig som ämbetsman?

En gång hade valberedningen lite svårt att hitta någon kassör, så jag sa till Vanna på en Midvinter i Holmrike: ”Jag kan stå som sista reserv på listan”. Det är nu några år sedan. Jag hade tidigare blivit kassör i Styringheim på ett liknande sätt. Jag har rätt lång erfarenhet av styrelsearbete inom folkbildningen och något av det man kan, det bör man ju erbjuda att bidraga med i sin förening.

Morten kanik – bild av Åsa Vävare

– Vad kallar du dig inom SCA och vad har varit din inspiration?

Jag har namnet Morten kanik. För jag heter Martin och har varit kanik, det är en präst vid en domkyrka som sitter i biskopens domkapitel. Om jag har en mer historisk persona är jag född i de vilda skogarna i Göinge och uppfostrad av premonstratensermunkarna i Bäckaskog och har haft ett antal äventyr på Valdemar Atterdags tid, i Skåne, i Visby och på Bornholm. 

– Vad gillar du mest med SCA?

Det är som ett paraply över den medeltid man väljer att gestalta, man träffar människor som man aldrig annars skulle ha träffat och skapar vänskap, hoven som har till syfte att ge gestalt åt Drömmen. Det fina är att det är en intressegemenskap, där alla få plats, inte en åsiktsgemenskap eller en värdegemenskap.

Kategorier: ämbeteIntervju