Art Gortesque

Det groteska är en konststil som funnits med genom hela konst- och kulturhistorien. De första tecknen på groteskeri har daterats till Egypten – alltså, redan innan antiken. Därefter har den funnits med genom alla tidsepoker, den har utvecklats och förändrats, och till och med format nya understilar, som till exempel 1800-talets gotiska berättelser, och vår tids klassiska skräck.