Boken i medeltidens Sverige

Av en kär vän fick jag i julklapp den fantastiska volymen Kodex – Boken i Medeltidens Sverige, utgiven av Mediehistoriskt arkiv i Lund, under redaktion av Jonas Nordin (2022). Det är ett praktverk, i tjusigt band, som i förordet beskrivs som en bok som “har ambitionen att vara en sammanhållen och vetenskapligt uppdaterad handbok om böcker och skriftkultur i medeltidens Sverige.” Man har samlat tjugotal av landets främsta medeltidsforskare, och tillsammans har de skapat en exposé över den senaste forskningen om litteraturen under medeltiden. Nej, inte bara litteraturen, men hur, varför, när och vad man skrev, sjöng och mässade, och inte minst själva böckerna!

Bland innehållet kan man läsa om bokfragmenten i Riksarkivet, om hur böcker producerades och hur präntarna jobbade från handskrift till tryckta verk. Ett kapitel ägnas åt bokmåleri, ett annat åt musikhandskrifter och notation. Textens historia behandlas både från det religiösa och det profana hållet. Det handlar om lagtexter och vetenskap, och allt annat som den medeltida människan kunde ha haft en anledning att sätta på pränt. 

Det är en bok man kan läsa i ett sträck, eller dyka ner i, ett kapitel i taget. Författarna skriver förvisso akademiskt, för det är ju en akademisk skrift, men de skriver också intresseväckande och lättförståeligt, så texterna blir lättillgängliga för den som är intresserad. Ytterligare en av Kodex trevliga överraskningar är den myckna tillgången av illustrationer. Boken är fylld av bilder, allt från excellenta återgivningar av handskrifter och tryckta texter, till relevanta foton och statistiska grafer, med många inspirerande bilder för den som är intresserad av kalligrafi och illuminering. 

Över huvud taget är Kodex en bok att rekommendera, inte bara till den allmänna medeltidsnörden, utan till alla som är intresserade av historia och litteratur. Nordin och hans skribenter har gjort ett enormt arbete, ett viktigt arbete, med att göra det skrivande livet under medeltiden levande. I dagens samhälle, där det skrivna ordet – på papper och med penna i handen – blir mer och mer osynligt till förmån för det digitala, känns det viktigt att påminna om att skrivandet var och är viktigt, både förr och nu. För att verkligen göra den här boken tillgänglig för alla, har man också valt att dela med sig av den digitalt! Boken är inte speciellt dyr i fysisk form, men alldeles gratis att ladda ner på Mediehistoriskt arkivs hemsida! ( http://mediehistorisktarkiv.se/bocker/kodex-boken-i-medeltidens-sverige/ ) Enligt uppgift kommer det att bli mer, Kodex är den första volymen av tre i en planerad bokserie om svenska bokhistoria, så vi har mer att se fram emot i framtiden.

/Vanna