Kära Nordmark

Vi har än en gång sett ett Furstepar stiga ner från våra troner och ett nytt stiga upp.
Länge leve Fursteparet!

Nu tror jag att nästan samtliga föreningar har haft sina årsmöten och jag har sett att de skett en del förändringar och att vissa har tagit min uppmaning att våga testa något nytt, testa ett ämbete eller styrelsepost.

Nu går vi mot våren med stormsteg och mycket händer.

Hundra projekt är på gång och allt man vill och behöver göra, så er drots fortsätter gräva ner sig i sin projektlåda.

På återseende
För Drömmen
Eder Drots Una