Drotsens ord december

Tänk att detta år snart är till ända, tiden går så fort. Vi har gått från pest till fest. Från nästan tomma kalendarium till fulla. Tänk att så mycket och så lite kan rymmas i ett år. Nästa års planer håller redan på att smidas sam-tidigt som vi börjar göra bokslut för det år som gått. Men i vår lek har vi två olika år, ett kalenderår och ett scaår. Kalenderåret hör föreningarna till, där gäller medlemsavgifter och möten, det andra innehåller drömmen.