Kära Nordmarks folk,

Sakta har snön börjat smälta även i det nordligaste Nordmark, och med vårkänslorna kommer förväntan av Dubbelkriget samt sommarens andra utomhusevenemang. Förberedelser pågår: det sys, fixas och lagas; scrollor beställs och tillverkas; hovpersonal anställs – allt detta har Furstinnan övervakat hemma i slottet medan Fursten har roat sig bland folket i Gotvik och Gyllengran.

Fursten har träffat kronor och koronetter samt ätit god mat på St Egon och hemma i Gyllengran även lärt sig att färga med växter. Furstinnan har hunnit övervaka Frostheim’s bågskyttar på deras tävling: nivån var hög och även Furstinnans pilar flög ibland dit de skulle!

Ansökningar för att hålla nästa fursteturnering har inte direkt strömmat in, men som tur är just här är kvalitet viktigare än kvantitet. Nog ska vi kunna annonsera tid och plats för vår efterföljares turnering som planerat under Dubbelkriget.

Vi ser verkligen fram emot att träffa så många som möjligt på kommande evenemang. Vårt land är stort och avstånden är långa, och ofta är det svårt, ibland tyvärr rentav omöjligt att delta. Därför kan vi inte heller själva lägga märke till alla dom av våra undersåtar som ge-nom sina handlingar förtjänar vår uppmärksamhet. Därför:

Rekommendera mera!!

I Nordmarks tjänst,
Anna & Valdemar

Furstlig resplan:
Dubbelkriget i Attemark (Fursteparet), Gränstaverna i Frostheim (Furstinnan), Majgreve i Holmrike (Fursten), Drachenwald 30 år (Fursteparet), Medeltidsdagar i Frostheim (Furstinnan), Cudgel War (Furstinnan), Pennsic War (Fursten)