Kära Nordmark, kunskap är bland det viktigaste vi har!

Under Mars månad hölls i Styringheim ett universitet i liten och gemytlig skala. Engagemang, värme och närvarade genomsyrade dagen och kunskap, och mat, delades frikostigt mellan deltagare och föreläsare. Fem Laurels höll föreläsningar relaterade till sina specifika ämnen. Vi fick lära oss om myntslagning, varma kläder, järnframställning, den första svenska tryckta kokboken samt en hel del olika trumpeter!
Fursteparet var mäkta imponerande. Och imponerade, förstås!

Vi ser de fantastiska och genuint förkovrade kunskaper och erfarenheter som vår befolkning innehar, och delar med sig av, och detta gör oss otroligt stolta och glada. Under hovet hyllades kunskapen och delgivandet med stora hurra och vivant.
Under hovet såg vi även en liten skara som med stora ögon för första gången satte sin fot i drömmen, detta ser vi som mycket positivt för Nordmarks framtid.

Nu slipas, eller kanske bluntas (?) smörknivarna för ett annalkande knäckebrödkrig. Vilken sida är den enda rätta och sanna sidan? Furstinnan upplever att Fursten har något lurt i smörpaketet, medan Fursten anser att Furstinnan kanske har en räv i brödlådan… Var detta skall sluta får vi helt enkelt vänta och se.

Fursteparets arvsturnering, vill vi stolt och med lättnad meddela, har fått ett officiellt datum och plats. Vi hoppas att så många som möjligt ställer upp för Nordmarks ära, slåss väl och att vi så kan utse de två som skall komma att ta över mantlarna efter oss, när vi blivit grå och trötta… Lägg på minnet att turneringen sker under vecka 35, den 30e Augusti – 1 September uti Holmrike. Flera bud om event kom in till oss, och vi är otroligt tacksamma för allihop. Vi har valt att gå vidare med Holmrikes bud, och hoppas att alla som vill skall ha möjlighet att närvara.

Vi vill också slå ett slag för Majgreve. Se till att blidka Majgreven för en god vår, bördigt år och ett vackert väder!

Och, glöm inte att rekommendera.

I Nordmarks tjänst,
Furstinna Eila, Furste Gäddvard