Ulvbergets historia

Sammanställd av Herr Olaf Eriksson

Vill ni läsa om Ulvbergets tidiga historia? Vält en ko, sätt er ner vid brasan, ta en bägare mjöd och lyss:

Det fagra Ulvberget har aldrig haft en särskilt talrik befolkning, men många extraordinära nordmarkare kommer därifrån, som hertiginnan Vanna, non plus ultra. Häradet har varit nära utplåning ett flertal gånger, men likt pesten är det inte så lätt att bli av med det. Dess folk är stolt, och man ser sig som Ulvbergare även efter att ha flyttat från gruppen. Detta är historien om häradet, si licet magnis componere parva, baserad på dess äldste överlevande invånares hågkomster. Tolle et lege.

Augusti AS XXII Två män, Charles Mandraco of Caernarvon och Olaf Eriksson Örnklo, reser till Visby från de vilda delarna av Nordmark, efter att ha hört talas om baroniet Nordmark och dess herre, Baron Ragnvald. Senare samma år samlar de några pålitliga män och gör anspråk på det som blir Ulvberget. Charles är drots.

Juni AS XXIII Ädla herrar och damer färdas till Skara, inbjudna av Ulvbergarna. Charles får sitt sköldebrev. En filur vid namn Comar förlorar sitt ben i ett bråk, men det visar sig vara gjort av trä.

Juni AS XXIV Gäster inbjuds återigen till Skara. Olaf mottar sitt sköldebrev. Senare samma år övertar han drotsskapet för Ulvberget, valde bona est.

Juli AS XXV Detta år hålls fest och tornej i Hova. Folket ökar i antal och skörden är god. I Inbördeskriget slåss Ulvberget på Sydsidan.

AS XXVI Som föregående år. Nihil novi sub sole. Trollen håller sig lugna.

AS XXVII Som föregående år. Skörden är rekordstor och korna blir feta. Folket skickar en petition till kungen för att få bli erkända som kanton. Lärde män finner berättelser om en hjälte från fornstora dar, Torsten. En fest hålls till dennes ära. Herr Arnoul Preux de Clermont blir Torstens förkämpe. I mars, hålls 47:dagsaftonsfesten i Ulvberget, med många långväga gäster. Trollen är oroliga.

AS XXVIII Detta år blir Fru Vanna Drachenwalds första drottning. I Hova låter hon Torsten få sitt sköldebrev. Det är mycken fröjd och gamman. I Inbördeskriget erövrar Ulvbergets styrkor Visingsö från Juneborg, att förvaltas av Brynolf Haraldsson in bonis nostris. Den ädle Giovanni Galli blir Torstens förkämpe senare samma år.

AS XXIX Detta år hålls återigen fester, en i Hova och en till Torstens ära. Det kommer glada tidender i oktober, när kungen erkänner våra rättigheter och upphöjer Ulvberget till kanton. Herr Brynolf Haraldsson blir Torstens förkämpe.

AS XXX Ett normalt år, bortsett från ett stort uppror i Nordmark. Ulvberget väljer förståndigt nog att behålla bandet med Drachenwald. De hoc satis. Lord Aodhan blir den nye drotsen efter Herr Olaf, som hade ämbetet i sex år. Han blir även Torstens förkämpe. I april hålls en stor tornering i Varnhem. Lord Matthew Blackleaf blir Nordmarks förste ståthållare, med sin hustru, Lady Anna, som ståthållarinna. Kungen och drottningen är närvarande, et cuncta erant bona. Skörden är dålig, och många järtecken skådas. Rykten förtäljer att en fyrbent kalv fötts.

AS XXXI En kall sommar orsakar en dålig skörd, och många söker lyckan i andra delar av Nordmark. En komet skådas. Den ädla Seamaire Fionnbhar McCiaran blir ny drots, men ersätts snart av Lady Aelfeva of Salteode. Tiderna är bistra, men de härdiga Ulvbergarna kommer att hålla ut. Vi sätter vår lit till vår Herre, qui fecit coelum et terram, och Torsten!

AS XXXII Ännu en komet skådas. Nybyggare strömmar till. Ett tältläger anordnas under sommaren. Skörden är bättre än på länge. En fest hålls till Torstens ära.

AS XXXV Under detta år tillträder den ädle Herr Torulf Waldemarsson Kråk som drots efter Fransisco Nurillos. Skörden i trakterna av Skövde är mager, men god i Mariestad.

Sålunda slutar den första krönikan över Ulvberget. Nedtecknat i novembrius AS XXXII. Mundus senscit.


0 kommentarer

Lämna ett svar