Första helgen i Februari 2024 så hölls den fjärde ämbetsmanna helgen för Nordmark.

Vi var 20 talet deltagare från olika lokalgrupper Gyllengran, Aros, Holmrike, Styringheim, Ulvberget, med många olika ämbeten och styrelser representerade. Drotsar, kassörer, ordförande, styrelseledamöter, kastelaner, krönikörer, Moas, marskar och från flera olika nivåer från lokalgrupp upp till Drachenwaldnivå.

Fredagen serverades det enklare kvällsmat och det var ingen agenda mer än att lära känna varandra och bygga relationer mellan deltagarna.

På lördagen satte vi i gång vid ca 09:30 med att hälsa välkomna och fånga in vilka förväntningar som deltagarna hade på dagen.
Förväntningarna var: Lära känna och nätverka, få inspiration, förstå, planering med olika händelsehorisont, diskussioner, ha trevligt och umgås samt bygga relationer.

Efter det följde ett pass där vi pratade om SCA och SKAs olika strukturer. Framförallt utifrån att SCA är en non-profit educational organization som har sitt säte i Californien och SKA Nordmark är en svensk förening.

Den stora skillnaden är att i det amerikanska systemet så delegeras “makt” uppifrån styrelsen neråt och i det svenska systemet så är det årsmötet som väljer styrelsen och då delegerar makt uppåt. Vi gick även igenom de olika nivåer av grupper som finns i SCAs struktur och hur de hänger ihop och vi kom även in på begreppet Warrant och vad det är.

Enklast förklarat så är det ett dokument som visar att mottagaren har ett ämbete inom SCA och att denne då har vissa rättigheter och skyldigheter enligt de styrande dokumenten. De är framförallt viktiga i USA för att en drots tex ska få hyra en site. I Sverige sköter vi ju det genom att ordföranden får lov att teckna föreningens firma enligt stadgar. Så samma effekt men olika sätt.

Vi pratade även lite om att eftersom SCA är stiftat som en sk non-profit educational organization, dvs icke vinstdrivande organisation som bedriver utbildning så är det viktigt för SCA att kunna visa att vi dels inte gör vinst och del bedriver utbildning. Det är en stor anledning till att man begär in rapporter från ämbetsmän.

Nästa ämne var en öppen diskussion om vad det innebär att sitta på ett ämbete som höll på fram till lunch. Efter lunchen berättade Nordmarks kassör Annika om de sk regnumfilerna och google workspace för ämbetsmän. Här blir en warrant tydligare, det är genom att vi anmäler vem det är som har vilket ämbete som vi kommer kunna få tillgång till de google konton som håller på att sättas upp för våra olika grupper och ämbetsmän. De finns sen tidigare på Drachenwaldnivå och sen juni 2023 även för Nordmark, nu påbörjas jobbet med de lokalgrupper som eventuellt är intresserade av detta.

Vi tog en paus i solen vid eftermiddagsfikan och avslutade med en diskussion om hur kan Nordmarks framtid se ut.

Det pratades om ämnen som rekrytering och att behålla medlemmar, ämbeten, lokalgrupper, evenemang ungdom/unga vuxna, ledarskap, aktiviteter, frivillighet, exponering/marknadsföring. Att en väg är att ha nischade event, vikten av att ha regelbundna aktiviteter, att skapa ett sammanhang för medlemmar men även att hitta och ta fram interna strukturer för att stödja lokalföreningar och medlemmar genom bättre hemsida och medlemssystem.

En möjlighet som lyftes är att göra som Turmstadt nere i Knights Crossing (tyskland) och försöka hitta de som nyligen flyttat in till en ort, exempelvis via inflyttargrupper på fb eller kanske via siten Citypolarna.se,

https://www.citypolarna.se

Även samarbeten med studieförbund för att tex hålla kurser i dräktsömnad.

När vi rundade av dagen så konstaterade vi att den enda förväntningen som vi inte lyckats nå var att prata om planering med olika händelsehorisiont.

Dagen avslutades med en knytisbankett med flera läckra rätter och samtalen fortsatte långt in på kvällen.

/Jonas Evertsson (Edricus Filius Offae)


0 kommentarer

Lämna ett svar