Autokrat

Den som har huvudansvaret för en speciell händelse, ex fest eller helgevent, kallas autokrat. Personens uppgift är att hitta lokal, planera, fixa folk och hålla i alla trådar. Om det är så att sittande kronor närvarar på eventet brukar autokraten se till att deras önskemål blir tillgodosedda.

Arts and Sciences

Konst och vetenskap. Detta innefattar allt hantverk, konst och vetenskap mm som vi utövar inom SCA. Vi har även ämbetsmän med benämningen ”Minister of Arts and Science” (MoAS) som är den som ansvarar för hantverkskurser, tävlingar på event mm.