Den som har huvudansvaret för en speciell händelse, ex fest eller helgevent, kallas autokrat. Personens uppgift är att hitta lokal, planera, fixa folk och hålla i alla trådar. Om det är så att sittande kronor närvarar på eventet brukar autokraten se till att deras önskemål blir tillgodosedda.

Kategorier: