Protoge (eng)

Protoge en person som är student till en Pelikan (order of the Pelican, Pelikanorden) En protoge bär i allmänhet ett gult bälte, det gula bältet är inte en skyddad symbol. Inom pärskapsordnarna (se pärskap), dvs Order of Chivalry (se riddare), Order of the Laurel (se Laurel/ Lagerkransorden), order of the Läs mer…

Lärling

Lärling är en person som är student till en Laurel (Lagerkransorden, order of the Laurel.) En lärling bär i allmänhet ett grönt bälte, det gröna bältet är inte en skyddad symbol. Kallas på engelska för apprentice. Inom pärskapsordnarna (se pärskap), dvs Order of Chivalry (se riddare), Order of the Laurel Läs mer…

Apprentice (eng)

Lärling är en person som är student till en Laurel (Lagerkransorden, order of the Laurel. En lärling bär i allmänhet ett grönt bälte, det gröna bältet är inte en skyddad symbol. Inom pärskapsordnarna (se pärskap), dvs Order of Chivalry (se riddare), Order of the Laurel (se Laurel/ Lagerkransorden), order of Läs mer…

Väpnare

Väpnare är en person som är student till en riddare (se knight – riddare, order of Chivalry). En väpnare bär i allmänhet ett rött bälte, det röda bältet är inte en skyddad symbol. Inom pärskapsordnarna (se pärskap), dvs Order of Chivalry (se riddare), Order of the Laurel (se Laurel/ Lagerkransorden), Läs mer…

Pelican (eng)

En av de fyra högsta ordnarna inom SCA. Medlem väljs in av sittande kungapar samt ordensmedlemmar och ges av kronor till medlem som tjänat och arbetat hårt och konstruktivt för kungadömet och är väl insatt i de färdigheter som SCA kräver enligt sin Corpora för en sådan utnämning. Medlem kallas Läs mer…

Coat of Arms (eng)

Heraldiskt märke/symbol som visar vem som är vem. Måste registreras hos Heraldikämbetet och godkännas innan det kan användas. Endast den som har fått en AoA eller högre har rätt till ett vapenmärke. För designregler kontakta heraldikämbetet. Svensk benämning är ”Vapen”.

Favör

Favören är ett band eller annat personligt tecken på högaktning som oftast ges till en kämpe. Det kan vara ett tecken på allt från en Lycka-till-önskan till ett kärleksbevis. Ska du ställa upp i krontornering eller furstetorneringen är det ett tecken på att du går med på att krönas tillsammans Läs mer…