Protoge en person som är student till en Pelikan (order of the Pelican, Pelikanorden)

En protoge bär i allmänhet ett gult bälte, det gula bältet är inte en skyddad symbol.

Inom pärskapsordnarna (se pärskap), dvs Order of Chivalry (se riddare), Order of the Laurel (se Laurel/ Lagerkransorden), order of the Pelican (se Pelican/ Pelikan) och Order of Defence (fäktmästare) så förekommer det att den som är medlem i någon av ordnarna tar studenter.

Kategorier: