Trästommen till de vapen som används i Heavy Fighting. Engelsk benämning är ”Rattan”.

Kategorier: