Lärling är en person som är student till en Laurel (Lagerkransorden, order of the Laurel.)

En lärling bär i allmänhet ett grönt bälte, det gröna bältet är inte en skyddad symbol. Kallas på engelska för apprentice.

Inom pärskapsordnarna (se pärskap), dvs Order of Chivalry (se riddare), Order of the Laurel (se Laurel/ Lagerkransorden), order of the Pelican (se Pelican/ Pelikan) och Order of Defence (fäktmästare) så förekommer det att den som är medlem i någon av ordnarna tar studenter.

Kategorier: