Väpnare är en person som är student till en riddare (se knight – riddare, order of Chivalry).

En väpnare bär i allmänhet ett rött bälte, det röda bältet är inte en skyddad symbol.

Inom pärskapsordnarna (se pärskap), dvs Order of Chivalry (se riddare), Order of the Laurel (se Laurel/ Lagerkransorden), order of the Pelican (se Pelican/ Pelikan) och Order of Defence (fäktmästare) så förekommer det att den som är medlem i någon av ordnarna tar studenter.

I vissa kungadömen är traditionen även att väpnare bär kedja och eller sporrar. Det är inte en tradition som används i Drachenwald.

Kategorier: