Härad

Föreningar inom SCA brukar kallas för shire på engelska, t.ex. the Shire of Ulvberget. Föreningen måste ansöka om sin shire- status och få den beviljad från kungadömet. Innan statusen är fastställd kallas föreningen för insipient shire. Engelsk benämning är ”Shire”.

Blöt / Torr / Fuktig site

Torr/Fuktig/Blöt site refererar till alkoholtoleransen på ett event.  På en Dry/Torr site är alkohol förbjudet. Damp/Fuktig site accepterar vin, öl och mjöd men ingen starksprit.  På en Wet/Blöt site finns inga alkoholregler att anpassa sig efter. Det finns även benämningen ”Discreetly” damp (diskret site) vilket betyder att siten vanligtvis är Läs mer…

Fuktig / Blöt / Torr site

Torr/Fuktig/Blöt site refererar till alkoholtoleransen på ett event.  På en Dry/Torr site är alkohol förbjudet. Damp/Fuktig site accepterar vin, öl och mjöd men ingen starksprit.  På en Wet/Blöt site finns inga alkoholregler att anpassa sig efter. Det finns även benämningen ”Discreetly” damp (diskret site) vilket betyder att siten vanligtvis är Läs mer…

Torr / Fuktig / Blöt site

Torr/Fuktig/Blöt site refererar till alkoholtoleransen på ett event.  På en Dry/Torr site är alkohol förbjudet. Damp/Fuktig site accepterar vin, öl och mjöd men ingen starksprit.  På en Wet/Blöt site finns inga alkoholregler att anpassa sig efter. Det finns även benämningen ”Discreetly” damp (diskret site) vilket betyder att siten vanligtvis är Läs mer…

Wet / Dry / Damp site

Torr/Fuktig/Blöt site refererar till alkoholtoleransen på ett event.  På en Dry/Torr site är alkohol förbjudet. Damp/Fuktig site accepterar vin, öl och mjöd men ingen starksprit.  På en Wet/Blöt site finns inga alkoholregler att anpassa sig efter. Det finns även benämningen ”Discreetly” damp (diskret site) vilket betyder att siten vanligtvis är Läs mer…

Damp / Wet / Dry site

Torr/Fuktig/Blöt site refererar till alkoholtoleransen på ett event.  På en Dry/Torr site är alkohol förbjudet. Damp/Fuktig site accepterar vin, öl och mjöd men ingen starksprit.  På en Wet/Blöt site finns inga alkoholregler att anpassa sig efter. Det finns även benämningen ”Discreetly” damp (diskret site) vilket betyder att siten vanligtvis är Läs mer…

Kastellan

Ämbetsman som ansvarar för nybörjare vad gäller att välkomna samt rekrytera. Ansvarar i vissa föreningar även för att låna ut kläder, festgear mm. Engelsk benämning är ”Chatelaine”.