Föreningar inom SCA brukar kallas för shire på engelska, t.ex. the Shire of Ulvberget. Föreningen måste ansöka om sin shire- status och få den beviljad från kungadömet. Innan statusen är fastställd kallas föreningen för insipient shire. Engelsk benämning är ”Shire”.

Kategorier: