Favören är ett band eller annat personligt tecken på högaktning som oftast ges till en kämpe. Det kan vara ett tecken på allt från en Lycka-till-önskan till ett kärleksbevis. Ska du ställa upp i krontornering eller furstetorneringen är det ett tecken på att du går med på att krönas tillsammans med din kämpe om han/hon vinner. En kämpe kan ha många favörer. Engelsk beteckning är ”Favor”.

Kategorier: