Den vars ära en kämpe slåss för i en tornering.

Gäller det en krontornering eller furstetornering så kommer denna person, vid vinst, regera tillsammans med sin kämpe. Engelsk benämning är ”Consort”.

Kategorier: