Konst och vetenskap.
Detta innefattar allt hantverk, konst och vetenskap mm som vi utövar inom SCA. Vi har även ämbetsmän med benämningen ”Minister of Arts and Science” (MoAS) som är den som ansvarar för hantverkskurser, tävlingar på event mm.

Kategorier: