Sällskapets år. Vår tideräkning startade med år 1 (AS I) 1 maj 1966.
Åren skrivs med romerska siffror ex 8 oktober 2010 blir 8 oktober AS XLV.
Idén kommer från AD (Anno Domino = Herrens år).

Kategorier: