Från trälar till tjänstefolk – Legofolk i Sverige 1250-1600 av Martin Andersson (2023)

I år har det kommit ut en ny fin bok av historikern Martin Andersson. Hans arbete inriktar sig på agrarhistoria, befolkning, arbete och social struktur i medeltidens och 1500-talets Sverige. I denna bok utforskar han det vanligaste sättet att försörja sig från 1200-talet och framåt. Att tjäna vid gods och gårdar som legofolk, det man senare kallade tjänstefolk, pigor och drängar, ersatte under högmedeltiden träldomen i Sverige tack vare nytt lagstöd. Men det betydde inte att arbetsvillkoren blev bättre, snarare hårdnade de gradvis med olika regleringar.

Boken är uppdelad på ett antal teman och vi får läsa om legostämman, ersättningarna, underord-ningen, legofolkets livscykel och hur träldomen tog slut. Med hjälp av landskapslagar, rättegångsprotokoll, kungliga brev och handböcker för godsägare tar Andersson med oss på en resa genom legofolkets vardag.

Men vi får inte bara lära oss om rättsosäkerhet, fattigdom och hårt arbete, utan även om en del av medeltidens samhälle. Åldrar på de arbetande, giftermålsmönster, sjukdomar, deras möjlighet att själva bli husbonde, beskattning från kyrka och kronan, åkerbruk, boskapsskötsel och löneutveckling!

Min favoritsektion är kapitlet om ersättning. Här får vi läsa om mattider, vad de fick att äta, lönen i pengar, hur många par skor de fick per år, vilka kläder de fick eller om de fick tyg att själva sy kläder av. Vilka legofolk fick enkelsulor på skorna och vilka fick dubbel sula? Hade de möjlighet att ha ett sparande? De frågorna och många fler besvaras i denna intressanta bok, och är man fortfarande nyfiken på ämnet när man läst ut den finns det en lång litteraturlista!

Vid pennan
THL Gele Pechplumin