Det finns många olika ansvarsområden som har ämbetsmän. Dessa har rapporteringsplikt till sina överordnande ämbetsmän, t.ex. rapporterar föreningens drots till Nordmarks drots som skickar vidare sammanställningen av Nordmarks drotsar till Drachenwalds drots som ger sin lunta till SCA i USA. Dessa är ej underställda styrelsen. Några stora ämbeten är drots, chatelaine, MoAS, härold, marsk, skattmästare, krönikör och fältskär. Ämbetsmännen utser själva sina efterträdare, och informerar sedan övriga sitt val. Ämbetena har inget med svensk föreningstradition att göra, utom möjligtvis skattmästaren.

Kategorier: