När ämbetsmän så vill kan de kalla till ett möte för att dryfta saker som rör de olika ämbetena, verksamhet eller kommande projekt. På dessa brukar det meddelas om någon tänker avgå och lärlingar och efterträdare meddelas även på dessa träffar. Dessa möten kan vara endast till för ämbetspersonerna och deras lärlingar eller öppna för alla.

Kategorier: