För att få delta i strider, fäktning mm måste de som slåss vara auktoriserade. Det innebär att en marsk (ansvarig) kontrollerat att de kan alla säkerhetsregler,kan kontrollera sitt val av vapen samt har korrekt utrustning med tillräckligt hög säkerhetsnivå. Vill man byta vapenslag och/eller rustning måste man alltså omauktoriseras.

Kategorier: