Symbol som visar tillhörighet eller ägande. En badge kan antingen vara för en person eller en grupp. Den måste, likt ett personvapen eller gruppvapen, registreras hos heraldikämbetet.

Kategorier: