Kvinna med högst rang i ett baroni (sittande krona). Tituleras med titeln innan namnet och visas stor hövlighet. Tituleras av andra med ”Ers Excellens”.

Kategorier: