Regaliaansvarig är en bra summering av detta ämbete. Vanligtvis i ett kungadöme, furstendöme eller baroni. Ämbetet ligger oftast under Skattmästaren. Antingen har man ämbetet så länge som sittande kronor regerar eller så har man det på en fastställd period oberoende av vilka som innehar tronen. Detta ämbete fanns till en början enbart i Kungadömet An Tir i USA och ansvarsuppgifterna skiljer sig en del från kungadöme till kungadöme.

Kategorier: