Heraldiskt emblem som är registrerat hos heraldikämbetet till en person eller grupp. När personen får en AoA blir detta då dennes vapenmärke.
För designregler kontakta heraldik ämbetet.

Kategorier: