Ämbete som har högsta administrativa ansvaret inom SCA. Samordnare för de övriga ämbetena. Denna person är i många föreningar ordförande. På engelska Seneschal. Ordet seneschal härstammar enligt Webster’s från siniskalk som betyder nåt i stil med gammal tjänare. Drots härstammar från trutsazo, den som hade ansvar för trossen. Man kan sammanfatta båda till en person med administrativt och praktiskt ansvar för att ett hushåll eller en domän skall fungera i sin dagliga tillvaro. Vilket också på sätt och vis också gäller för en drots inom SCA.

Kategorier: