En tilldragelse. Event kan vara en uppvisning, en fest, en kurs, en turnering, en helg med kurser, kämpalek och bankett eller ett veckolångt läger.

Officiella event är när en förening har annonserat ut i en SCA-tidning och alla är välkomna att anmäla sig.

Inofficiella event är något som föreningen anordnar för sina medlemmar där bara vissa inbjudna utifrån kommer.

Kategorier: