Ämbetspost som ansvarar för medicinska frågor samt första hjälpen. Ska helst ha någon form av utbildning inom första hjälpen. Ska alltid finnas med vid torneringar samt krig och dylikt och då även medföra förbandslåda. Engelsk benämning är ”Chirurgeon”.

Kategorier: