Varför skulle de inte få det? Vi har många kvinnliga kämpar och vi gör ingen åtskillnad mellan män och kvinnor.

Däremot måste du vara 18 år för att få slåss i rustning, och över 14 år för att få fäktas. Du får självklart delta på övningarna även om du är yngre. Men du måste ha vårdnadshavares tillåtelse.

Kategorier: